Dokumenty

 

W trosce o dobro naszych Klientów, jak i w celu wypełnienia obowiązków wynikających z „Ustawy o Usługach Turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi WARUNKAMI UCZESTNICTWA, zanim zgłoszą Państwo chęć udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży PLANIK TRAVEL. Powyższe warunki są integralną częscią Umowy Zgłoszenie zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem.

 

Plik pdf do pobrania na dole strony.

 

Bezpieczeństwo podróży naszych KLIENTÓW zapewnia współpracująca z Biurem firma ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Grupa SIGNAL IDUNA jest jedną z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych na rynku niemieckim, świadczącą usługi klientom prywatnym i korporacyjnym od ponad 100 lat.

Siła Koncernu oparta jest na kompleksowości oferty ubezpieczeniowej. Obecnie na sukces grupy pracuje 16 towarzystw ubezpieczeniowych i cztery spółki finansowe w Niemczech. Firma prężnie rozwija się również w Szwajcarii, w Rumunii, na Węgrzech, także od ponad 10 lat również w Polsce.

SIGNAL IDUNA to wiodący Ubezpieczyciel na rynku ubezpieczeń turystycznych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej, jest kompetentnym partnerem zarówno dla organizatorów turystyki, jak i klientów indywidualnych, którzy powierzają firmie bezpieczeństwo swoich prywatnych i służbowych podróży. W ciągu ostatnich pięciu lat działalności na rynku turystycznym, 8 milionów Polaków wyjechało w podróż z polisą SIGNAL IDUNA.

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

  • kosztów leczenia i assistance
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • pomocy i ochrony prawnej

Standard można rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

  • bagażu podróżnego
  • odpowiedzialności cywilnej
  • rezygnacji z imprezy turystycznej
  • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych realizowanych przez Biuro Turystyczne PLANIK TRAVEL (do pobrania plik pdf)
SUMA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ SIGNAL IDUNA